Art. 11 Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009.
(1) Persoanele care au fost cetăţeni români, dar au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e).

Dosarul de redobandire a cetateniei romane se depune la Consulatul roman din tara de resedinta sau la unul din birourile teritoriale ale ANC din Romania.

Acte necesare:

- Original si copia legalizata a pasaportului; 
- Original si copia legalizata a buletinului de identitate, si a foii de insotire;
- Original si copia legalizata a buletinului sau a cartii de identitate a sotului/sotiei (pentru persoanele casatoriete cu cetateni romani);

 - Cazier judiciar din Republica Moldova (nu mai vechi de 3 luni la data complectarii cererii) - detalii
 - Original si copii legalizate, ale certificatelor de nastere, casatorie, divort (dupa caz) ale titularului - detalii
 - Original si copii legalizate, ale certificatelor de nastere/deces, casatorie/divort (dupa caz) pentru parinti ; 
 - Original si copii legalizate, ale certificatelor de nastere/deces, casatorie/divort pentru bunici
(este suficient o singura linie)
 - Original si copii legalizate, ale certificatelor de nastere/deces, casatorie/divort pentru strabunici (este nevoie ca unul din ei sa fi trait pe teritoriul fostei Romania Mare)
- Declaratie personala, autentificata la notar, din care sa rezulte daca ati mai solicitat sa nu redobindirea cetateniei romane
- Declaratie personala, autentificata la notar, din care sa rezulte ca in present nu intreprindeti si nu sprijiniti actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei national si nici in trecut nu ati desfasurat asemenea activitati;
- Original si copii legalizate ale certificateloe de nastere pentru copiii minori ai solicitantilor;
- Comsimtamintul pentru obtinerea redobindirea cetateniei de catre copiii minori, dat prin declaratie autentificata la notar de catre minorii de peste 14 ani;
- Acordul sotilor pentru redobindirea cetateniei de catre copiii minori, dat prin declarative autentificata la notar.

- Toate actele se depun intr-un dosar de carton cu sina.
- Cererile se depun personal si doar in cazuri temeinic justificate medical prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat);
- Cererile se primesc numai daca sunt insotite de toate documentele necesare si nu exista neconcordante intre datele de stare civila ;

 

 

Procedura de acordare a cetatenie romane o gasiti pe: http://goo.gl/m7NiW

 

 

 

<<inapoi