Documente necesare pasaport romanesc:
- dovada cetăţeniei române (certificat de dobândire a cetăţeniei române ,sau atestare a cetăţeniei române ,sau paşaportul anterior) IN ORIGINAL;
- certificatul de naştere românesc, cu CNP, ÎN ORIGINAL.
- certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL (pentru cei căsătoriţi).
- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă sau certificatul de nastere sau casaotrie mentiunea de divort, ÎN ORIGINAL (pentru cei divorţaţi).
- certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, ÎN ORIGINAL (pentru cei văduvi) sau inscrierea mentiunii de deces a sotului/sotiei in certificatul de nastere.
- paşaportul anterior, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie.
- în cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritatile de poliţiei;
- pierderea pasaportului se declara de catre titular la sediul Sectiei consulare;
- în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
- taxa consulara este de 59 euro si se achita numai cash/numerar la sediul Sectiei consulare.
- dovada domiciliului, IN ORIGINAL;
ATENTIE: În conformitate cu Legea nr. 248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

 

Documente necesare pasaport romanesc pentru minori:
- dovada domiciliului parintilor (si a minorului daca are un document separat de cel al parintilor):
- certificatul de nastere romanesc, cu CNP, IN ORIGINAL si copie.
- pasaportul anterior al minorului, daca este cazul, IN ORIGINAL si copie.
- certificatul de casatorie romanesc al parintilor, IN ORIGINAL si copie, (daca este cazul),
- sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila,, recunoscuta, conform legii in Romania, IN ORIGINAL si copie (in cazul parintilor divortati), din care sa rezulte carui parinte i-a fost incredintat copilul.In cazul celor pronuntate in strainatate este obligatorie inscrierea mentiunii de divort in Romania (procedura de inscriere a mentiunii de divort trebuie initiata inainte de depunerea cererii de pasaport);
- certificatul de deces romanesc al parintelui (in cazul in care un parinte este decedat), IN ORIGINAL si copie,
- cartile de identitate romanesti/pasapoartele CRDS ale parintilor valabile, IN ORIGINAL si copie, daca exista.
- declaratia de acord a parintilor pentru eliberarea pasaportului;
- Cererea privind eliberarea pasaportului pentru minorul care nu a implinit varsta de 14 ani se formuleaza de catre ambii parinti, de parintele supravietuitor, de parintele caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare ramasa definitiva si irevocabila, recunoscuta conform legii, in Romania, sau, dupa caz, de reprezentantul legal,
- Cererea privind eliberarea pasaportului pentru minorul care nu a implinit varsta de 14 ani poate fi formulata doar de catre unul dintre parinti atunci cand este imputernicit de catre celalalt parinte prin procura speciala, autentificata de catre notarul public sau de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale Romaniei.
- Atunci cand, din motive obiective, niciunul dintre parinti nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulata de catre o persoana imputernicita de parinti, prin procura speciala. Procura speciala se prezinta IN ORIGINAL.

Atentie!
- Prezenta minorului este obligatorie
- Minorii depun actele pentru obtinerea pasaportului romanesc la institutia unde a obtinut pasaportul roman unul din parinti.

Taxe:
1. Pentru Consultatul Roman - taxa consulara este de 59 euro si se achita numai in numerar la sediul Sectiei consulare. Actele se depune prin programare la nr de telefon 0-22-855-002 sau
www.econsulat.ro.
2. Pentru Directia Generala de Pasapoarte Bucuresti si Serviciile Publice Comunitare pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple din orasele Romaniei. Actele pot
fi depuse cu sau fara programare  la www.epasapoarte.ro,

Pasaport simplu electronic:
Adult - cost: 283 LEI (valabil 5 ani) - se achita la Trezoreria Municipiului unde se depun actele.
Copil pana la 12 ani - cost: 258 LEI (valabil 3 ani)- se achită la Trezoreria Municipiului unde se depun actele;
termen de eliberare: 14 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii;

Pasaport simplu temporar (valabil 1 an):
cost:cost: 219 LEI - se achită la Trezoreria Municipiului unde se depun actele;
termen de eliberare: 2 ore - 3 zile.

Pentru transport Chisinau - Bucuresti accesati site-ul www.autogari.md

 

<< inapoi